Foto

Ortodonta w Legnicy

Świadczymy usługi:

 • Konsultacja ortodontyczna
 • Wyciski do modeli diagnostycznych
 • Aparat ruchomy/ wyjmowany
 • Płytka Schwarza
 • Aparat blokowy/ Klammta
 • Łuk podniebienny/ językowy
 • Pendulum/ pendex
 • HYRAX/ Haas/ RPE
 • Płytka Nance'a
 • Aparat Stockfischa/ Twin-Block
 • Trainer/ Maska Delaire'a
 • Płytkoproteza/ płytka przedsionk.
 • Kontrola aparatu ruchomego