Foto

specjalista chirurgii stomatologicznej Dr. n. med. Paweł Kubasiewicz

Jest lekarzem stomatologiem, doktorem nauk medycznych, od przeszło dziesięciu lat zajmuję się wyłącznie chirurgią stomatologiczną i implantologią. W latach 2007-2012 pracował i odbywał specjalizację w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W 2012 zdał Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z chirurgii stomatologicznej. W tym samym roku obronił doktorat z nauk medycznych, którego tematyka poruszała problemy osteointegracji implantów.

Od 2008 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Odbył wiele staży w zagranicznych ośrodkach naukowych (min. czterokrotny pobyt w Niemczech na Uniwersytecie Medycznym w Greifswaldzie), w których były porównywane doświadczenia dotyczące implantów i których owocem było wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących implantów.

Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Uczestnictwo w wielu kursach, sympozjach i szkoleniach, których część współorganizował oraz ponad 1000 zakończonych sukcesem zabiegów z zakresu implantologii pozwala zaoferować Państwu zabiegi na najwyższym światowym poziomie.

Certyfikaty specjalisty

pretty kitty pretty kitty pretty kitty pretty kitty pretty kitty pretty kitty pretty kitty pretty kitty